Praktijkfolder JH Tilstra – Huisartspraktijk Tilstra – Zeist
De Clomp 1910 3704 KS Zeist Tel:030-6961044 030-6963728
Header afbeelding

Praktijkfolder JH Tilstra

JH Tilstra

De Clomp 1910
3704 KS Zeist
Telefoon: 0306961044
Spoed: keuzemenu toets 1
Fax: 0306963728
Receptenlijn: keuzemenu toets 2
BIG 59031451801
KvK-nummer: 30258887
www.huisartstilstra.nl
E-mail: via website patiëntenportaal


Praktijkinformatie

De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum Zeist-West nabij winkelcentrum De Clomp in Zeist.
In het gezondheidscentrum is nog een tweede huisartspraktijk gevestigd. Verder werken er twee tandartsen een mondhygiëniste, een viertal fysiotherapeuten, een logopediste, bekkenbodemtherapeut, ergotherapeuten en een psycholoog. Verloskundigen houden er spreekuur. Vitras zorgt er voor jeugdgezondheidszorg. Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) adviseert u ten aanzien van vragen rondom jeugd, gezin, opvoeding, etc..

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Voor spoedgevallen, welke niet meteen levensbedreigend zijn, kunt u het praktijknummer 030 – 6961044 bellen en kiezen voor toets 1.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00. Het is verstandig eerst te bellen dat u eraan komt,
de huisarts en de assistente kunnen dan alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

De openingstijden van de praktijk zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00.
Dokter Tilstra houdt spreekuur op maandag t/m donderdag. Op donderdag en vrijdag werkt dokter Noordman.

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen of zelf via Patientenportaal online een afspraak inplannen.
Voor eenvoudige vragen kan de doktersassistente u vaak al met een goed advies van dienst zijn. Ook kunt u telefonisch overleggen met Dr Tilstra tijdens het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 11.30 en 12.00.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden voor het maken van de afspraak. Ze doet dat in opdracht van de huisarts om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente gaat, net als de huisarts, vertrouwelijk om met uw informatie. In een aantal gevallen kan de assistente zelf volstaan met een telefonisch advies. Dit advies wordt met de huisarts besproken.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda; er kan dan meer tijd voor u worden ingepland.

Belt u s.v.p. tijdig af wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan, in ieder geval 24 uur van tevoren.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van  de huisartsen is dagelijks tussen 11.30-12.00 uur.

Het telefonisch spreekuur leent zich voor eenvoudige vragen t.a.v. medische zaken, uitslagen van een onderzoek of verwijzingen. Het heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Een visite kunt u aanvragen bij de assistente, bij voorkeur voor 11.30 uur.

De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Omdat er in het gezondheidscentrum betere onderzoeks- en behandelmethoden zijn, verdient het de de voorkeur om naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en kan u doorverwijzen naar het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten.

De huisarts heeft een aantal taken en verrichtingen gedelegeerd aan de assistentes en de praktijkondersteuners. Deze taken worden door de praktijkmedewerkkers uitgevoerd in opdracht van de huisarts. U kunt bij de assistente terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest op medische indicatie
  • urineonderzoek
  • bloedsuikermeting
  • uitstrijkjes
  • vaccinaties

De assistentes werken, net als de huisarts, met een eigen agenda. U kunt de assistentes bellen om een afspraak  voor een hierboven genoemde verrichting.

Praktijkondersteuner

In de praktijk zijn een tweetal praktijkondersteuners werkzaam.

De praktijkondersteuner somatiek (POH S) begeleidt patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma/COPD, mensen met hoge bloeddruk/hart- en vaatziekten. Daarnaast levert zij een bijdrage aan het uitvoeren van ouderenzorg. Ook voert zij speciale onderzoeken uit: longfunctiemeting, bloedvatonderzoek aan de benen, 24 uurs bloeddrukmeting en een hartfilmpje ( ECG).

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) begeleidt en adviseert u met betrekking tot psychische problemen. Zij helpt u bij het verhelderen van problemen; zij kan u advies geven over behandeling en verwijzing; in een aantal situaties kan ze u kortdurende behandeling geven; ook biedt ze nazorg na behandeling in de basis of specialistische GGZ.

Taakdelegatie

Een aantal taken die in de praktijk worden verricht heeft de huisarts, zoals eerder vermeld, gedelegeerd aan zijn assistentes of aan de praktijkondersteuners (POH’s). Enerzijds omdat de assistentes en POH’s een aantal van uw vragen kunnen beantwoorden en u kunnen adviseren t.a.v. uw klachten. Anderzijds wordt de huisarts hierdoor ontlast en heeft tijd voor andere taken. Bovendien hebben de praktijkondersteuners veelal meer tijd om u voor te lichten. Daarnaast worden uw vragen en klachten altijd door de assistentes en POH’s met de huisarts besproken. Ze assistentes en praktijkondersteuners hebben eveneens een beroepsgeheim en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Patiëntenportaal

Via de website www.huisartstilstra.nl kunt u toegang krijgen tot het “patiëntenportaal” . Via de beveiligde omgeving van het patiëntenportaal kunt u toegang krijgen tot de medicijnenlijst in uw dossier en rechtstreeks van hieruit herhaalmedicatie bestellen. U kunt een vraag stellen aan dr Tilstra (e mailconsult). Ook kunt u online een afspraak plannen in de agenda van dr Tilstra binnen de hiervoor gereserveerde ruimten.

Vakantie; nascholing

Dr. Tilstra maakt met ingang van1 januari 2013 deel uitmaken van waarneemgroep 1. Deze huisartsengroep bestaat uit de volgende artsen:

Mw. Rost, De Clomp 1910, 3704 KS Zeist 030-6960524

Mw. Ott en mw. Bedaux, Laantje zonder Eind 3, 3701 BT Zeist 030-6915423

Hr. Harkink, Laantje zonder Eind 3, 3701 BT Zeist 030-6913477

Hr. van de Beek, Laantje zonder Eind 3, 3701 BT Zeist 030-6915180

Mw. Groenewegen en mw. Witvoet, Hoog Kanje 186 C1, 3708 DL Zeist 030-6918507

Hr. Woudenberg, praktijk Hoog Kanje, Hoog Kanje 186 C2, 3708 DL, Zeist 030-6916600

Hr. Groot, Hoog Kanje 186 C3, 3708 DL Zeist 030-6922721

Bij afwezigheid van dr. Tilstra wordt in principe door Dr Rost voor hem waargenomen:

Tijdens afwezigheid van de huisarts kunt u via de telefoonbeantwoorder of de website vernemen welke huisartsen waarnemen.

E mail contact en gebruik van Patientenportaal is bij afwezig zijn van dr. Tilstra niet mogelijk.

Klachtenprocedure

Wij doen ons best u goede zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent.

Hebt u een klacht, dan kunt u een klachtenformulier bij assistentenbalie opvragen, deze invullen en weer inleveren. Ook het klachtenformulier op de website kunt u ook gebruiken om uw klacht kenbaar te maken. U mag het webformulier afdrukken en persoonlijk afgeven; ook kunt u het formulier elektronisch versturen.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u, in samenspraak met u, op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

SKGE, postbus 8018, 5601 KA Eindoven  T 088-0229100 info@skge.nl

Privacyreglement

Een beschrijving van het privacyreglement welke huisartspraktijk Tilstra hanteert vindt u terug elders op de website.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld via de huisartsenpost Zeist.

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

De huisartsenpost is te bereiken via nummer 088 – 130 96 10

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Het adres van de huisartsenpost is:

Huisartsenpost Zeist
Prof. Lorentzlaan 76
3707 HL  Zeist

Routebeschrijving naar huisartsenpost Zeist

Met de auto

Vanuit de richtingen Amsterdam (A2), Den Bosch (A2), Arnhem (A12), Den Haag/Rotterdam (A12), Hilversum (A27) en Breda (A27):

– Ring Utrecht;

– Volg de borden Amersfoort/Zwolle (A28);

– Afslag Den Dolder/Zeist-Oost;

– Rechtdoor, richting Zeist;

– Volg de borden H Ziekenhuis.

Vanuit de richting Amersfoort (A28):

– Afslag Den Dolder/Zeist-Oost;

– Rechtsaf, richting Zeist;

– Volg de borden H Ziekenhuis.

Met het openbaar vervoer

Vlakbij de huisartsenpost is een bushalte. Hier stoppen regelmatig bussen van Connexxion. Voor de juiste tijden kunt u het beste bellen met 0900 – 92 92 (€ 0,70 per minuut) of kijk op www.9292ov.nl.