Praktijkondersteuner – Huisartspraktijk Tilstra – Zeist
De Clomp 1910 3704 KS Zeist Tel:030-6961044 030-6963728
Header afbeelding

Praktijkondersteuner

In de praktijk zijn een tweetal praktijkondersteuners werkzaam.

De praktijkondersteuner somatiek (POH S) begeleidt patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma/COPD, mensen met hoge bloeddruk/hart- en vaatziekten. Daarnaast levert zij een bijdrage aan het uitvoeren van ouderenzorg. Ook voeren zij speciale onderzoeken uit: longfunctiemeting, bloedvatonderzoek aan de benen, 24 uurs bloeddrukmeting, holteronderzoek en een hartfilmpje (ECG).

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) begeleidt en adviseert u met betrekking tot psychische problemen. Zij helpt u bij het verhelderen van problemen. Zij kan u advies geven over behandeling en verwijzing. Daarnaast kan ze u kortdurende behandeling geven. Ook biedt ze nazorg na behandeling in de basis- of specialistische GGZ.

Taakdelegatie

Een aantal taken die in de praktijk worden verricht heeft de huisarts gedelegeerd aan zijn assistentes of aan de praktijkondersteuners (POH’s). Enerzijds omdat de assistentes en POH’s een aantal van uw vragen kunnen beantwoorden en u kunnen adviseren t.a.v. uw klachten. Anderzijds wordt de huisarts hierdoor ontlast en heeft tijd voor andere taken. Bovendien hebben de praktijkondersteuners veelal meer tijd om u voor te lichten. Daarnaast worden uw vragen en klachten altijd door de assistentes en POH’s met de huisarts besproken.